PRIVACYVERKLARING

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

H.O. Blom Friesland BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van H.O. Blom Friesland BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan H.O. Blom Friesland BV verstrekt. H.O. Blom Friesland BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- uw voor- en/of achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw emailadres
- uw IP-adres


Waarom H.O. Blom Friesland BV gegevens nodig heeft

H.O. Blom Friesland BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan H.O. Blom Friesland BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang H.O. Blom Friesland BV gegevens bewaart

H.O. Blom Friesland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

H.O. Blom Friesland BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van H.O. Blom Friesland BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. H.O. Blom Friesland BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google analytics

H.O. Blom Friesland BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van H.O. Blom Friesland BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan H.O. Blom Friesland BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. H.O. Blom Friesland BV heeft hier geen invloed op.
H.O. Blom Friesland BV heeft Google geen toestemming gegeven om via H.O. Blom Friesland BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@blomfriesland.nl . H.O. Blom Friesland BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

H.O. Blom Friesland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van H.O. Blom Friesland BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door H.O. Blom Friesland BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met H.O. Blom Friesland BV op via sales@blomfriesland.nl . www.blomfriesland.nl en www.maairobot.eu zijn websites van H.O. Blom Friesland BV. 

H.O. Blom Friesland BV is als volgt te bereiken:

Postadres: Willem Lodewijklaan 117, 8448 PH, Heerenveen
Vestigingsadres: Expansielaan 1, loods B18, 8447 SP, Heerenveen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01122505
Telefoon: 06-10780915
E-mailadres: sales@blomfriesland.nl